Tuesday, December 02, 2014

你有無入錯行


由Q1開始答Yes or No,然後跟指示作答:
Q1 你同朋友之間會互叫暱稱或花名。
Yes->Q5   No->Q2

Q2 你曾經發過明星夢。
Yes->Q3   No-> Q6

Q3 去屋企樓下買少少嘢,你會嫌換衫煩,著街坊裝就算。
Yes->Q8   No->Q9

Q4 見人哋著得靚,你會開口讚賞。
Yes->Q12  No->Q9

Q5 你鍾意約朋友出嚟聚會。
Yes->Q4   No->Q3

Q6 你享受佈置家居。
Yes->Q8   No->Q7

Q7 無論幾無聊,你都唔會砌puzzle。
Yes->Q13  No->Q10

Q8 你唔鍾意整手作仔。
Yes->Q7    No->Q11

Q9 你唔鍾意參加以擴闊人脈為目標嘅社交活動。
Yes->Q11   No->Q12

Q10 你幾乎從來都唔睇電器嘅使用說明書。
Yes->Q16   No->Q19

Q11 即使唔係真心,你都會讚人,唔會貶低人。
Yes->Q14   No->Q10

Q12 喺街上見到熟悉嘅面孔,你會打招呼。
Yes->Q16   No->Q19

Q13 你可以全日無所事事都唔會覺得無聊。
Yes->Q16   No->Q20

Q14 你有經常光顧嘅店鋪,而且同店員好熟。
Yes->Q17   No->Q19

Q15 你會對自己嘅失敗耿耿於懷。
Yes->Q22   No->Q17

Q16 你會留住唔用嘅膠袋,以備將來有用。
Yes->Q18   No->Q20

Q17 你鍾意收集一啲購物時附送嘅小玩意。
Yes->Q21   No->Q22

Q18 你鍾意恐怖片多過溫情片。
Yes->C型   No->B型

Q19 有好多選擇時,你經常都會覺得無所謂。
Yes->Q18   No->Q21

Q20 喺街上見到人哋鬧交,你會過去湊熱鬧。
Yes->A型   No->B型

Q21 你鍾意一心幾用,唔鍾意只做一件事。
Yes->D型   No->C型

Q22 你係某啲時裝雜誌嘅忠實fans。
Yes->E型   No->D型


_______________________________

結果分析:

A型
你充滿陽光活力,體力充沛而且意志堅定,又有膽識,適合做需要毅力嘅工作。例如:紀律部隊、記者。

B型
你為人樸素,具有令人放鬆嘅魅力,大家都願意同你傾偈,所以適合從事幫人舒緩壓力嘅工作。例如:心理學家、寵物美容師、美容師、社工。

C型
你為人自我,鍾意沉醉喺自己嘅世界,工作上最好唔需要同人打交道,獨自完成工作。例如:I.T.從業員、遊戲研發員、圖書館理員。

D型
你活潑精靈,鍾意同人接觸,擅於溝通,適合做有趣、新鮮感多多嘅工作。例如婚禮司儀、主題公園工作人員、體育教練。

E型

你注重美感,鍾意靚嘢,好適合從事同美容、形象有關嘅行業。例如化妝師、髮型師、形象指導、珠寶設計。

_______________________________

相關心理測驗--Relate posts :

0 意見:

Post a Comment